Leafield C7- ventil er standardventilen monteret på de fleste RIBs bygget fra 1999 og frem.